Menu

Tấm quang điện First Solar giải quyết tốt hơn vấn đề bóng che

1.  Bóng che ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng điện

Ngoài hướng lắp đặt, góc nghiêng ảnh hưởng đến hiệu suất. Bóng che là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, và tuổi thọ của hệ thống điện mặt trời. 

 

Đối với tấm quang điện công nghệ c-Si, một hệ thống năng lượng mặt trời được cấu thành bởi các tế bào quang điện riêng biệt, được kết nối thành từng chuỗi và các chuỗi này được kết nối với nhau bằng các diode bypass. Nhiệm vụ của diode bypass là dùng để loại bỏ các chuỗi không ảnh hưởng đến việc sản suất điện khi xuất hiện bóng che. Nên khi xuất hiện một bóng che thì sẽ mất công suất của cả chuỗi đó. 

Trường hợp A: chỉ cần xuất hiện bóng che ở 1 tế bào quang điện thì tấm quang điện thì chỉ còn 64% công suất.

Trường hợp B: Khi xuất hiện bóng râm ở 2 chuỗi khác nhau, thì tấm quang điện chỉ còn 38% công suất

Trường hợp C: Chỉ cần 1 góc che, thì tấm quang điện mất hoàn toàn công suất.

/upload/image/bai-viet/image001.png
Hiệu suất của tấm quang điện công nghệ c-Si khi bị bóng che

 

2. Công nghệ giải quyết vấn đề bóng che của First Solar:

Để giải quyết vấn đề tổn hao sản lượng điện cho bóng che, First Solar đã không áp dụng công nghệ liên kết chuỗi và diode bypass trên tấm quang điện và thay vào đó là chia nhỏ các tế bào quang điện thành 264 tế bào quang điện (công nghệ c-Si dùng 72 cells hoặc 144 cells). Nhờ áp dụng việc này đã làm cho việc tổn hao sản lượng điện do bóng che có quan hệ tuyến tính với nhau (tức bóng râm che bao nhiêu thì sản lượng điện mất bấy nhiêu). 

/upload/image/bai-viet/image003.png
Tấm quang điện First Solar Series 6

 

3. Thiết kế của First Solar tối ưu cho các dự án 

Đối với các dự án, các tấm quang điện được lắp đặt theo từng dãy. Thiết kế của First Solar sẽ giúp bố trí khoảng lùi của các dãy hẹp hơn giúp sử dụng đất tối ưu hơn và khi xuất hiện bóng che sẽ không ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện. 

/upload/image/bai-viet/image005.png

Thiết kế tối ưu cho các dự án

4. Biểu đồ so sánh mức ảnh hưởng bóng che giữa First Solar và công nghệ c-Si:

Trong bất kì trường hợp nào về bóng che, tấm quang điện First Solar sẽ suy giảm công suất tuyến tính với diện tích bóng che. Còn đối với tấm quang điện c-Si sẽ bị mất công suất từng phần hoặc toàn bộ tuỳ vào vị trí bóng che chứ không phải diện tích bóng che.

 

/upload/image/bai-viet/image007.png

So sánh sự hao hụt sản lưởng điện khi gặp bóng râm