Menu

TẤM QUANG ĐIỆN FIRST SOLAR ĐẠT HIỆU SUẤT 88% SAU 25 NĂM KIỂM TRA TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM NREL

/upload/image/bai-viet/w3.jpg
Tấm quang điện First Solar tại NREL, bang Golden Colorado, Hoa Kỳ từ năm 1995.

Vào thập niên 90, tấm quang điện được tạo ra bởi Công ty Solar Cells – Công ty First Solar trước khi được đổi tên, đã được lắp đặt tại NREL (Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia), bang Golden Colorado.

Tấm quang điện công nghệ Thin-film đã đạt được 25 năm (1995 – 2020) thử nghiệm hiệu suất và được giám sát liên tục. NREL thử nghiệm ngoài trời trong nhiều năm để xác thực kiểm tra tuổi thọ.

Gần 40 hệ thống được đặt ngoài trời xung quanh cơ sở thí nghiệm cho phép nghiên cứu công suất đầu ra; hiệu suất lâu dài và mức độ bền của các tấm quang điện ở điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện ngoài trời, với bức xạ nằm trong khoảng 950 và 1050 W/m2, và nhiệt độ gần nhất với 25 độ C.