Menu

Tấm First Solar CuRe – Công nghệ vượt trội giúp hiệu suất sau 20 năm đạt 94% và năng suất phát điện vượt bậc

/upload/image/bai-viet/abc.jpg

First Solar đã cải tiến công nghệ chất bán dẫn Cadmium Telluride (có phân tử Cu) giúp năng suất phát điện của tấm quang điện vượt bậc:

1. Mức độ suy giảm hiệu suất :

- Tấm First Solar CuRe có mức độ suy giảm hiệu suất chỉ còn ở mức 0.2%/năm.

-  Trong khi các tấm quang điện c-Si mới nhất có mức độ suy giảm 0.45%/năm.

2. Hệ số nhiệt độ:

- Tấm First Solar CuRe có Hệ số nhiệt độ -0.280 (%/ºC) 

- Trong khi các tấm quang điện c-Si có hệ số nhiệt độ từ 0.350 - 0.370 (%/ºC)

STT

Chủng loại

Hệ số nhiệt độ (% / ºC)

Tỷ lệ tổn hao công suất tại nhiệt độ 65 ºC (%)

Tỷ lệ chênh lệch so với FS CuRe (%)

1

FIRST SOLAR SERIES 6 CURE

-0.280

-11.20

0

3

JA SOLAR JAM78S10 - 445/MR

-0.350

-14.00

25.0

5

LG SOLAR LG445S2W - U6

-0.365

-14.60

30.4

6

AE SOLAR AE450HM6L - 72

-0.370

-14.80

32.1

7

CANADIAN CS3W - 450MS

-0.360

-14.40

28.6

8

SHARP - NU - JD440

-0.347

-13.88

23.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chính sách bảo hành:

-  First Solar cung cấp chính sách bảo hành cho tất cả các tấm First Solar lên đến 30 năm cho bảo hành hiệu suất.